ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

EEF5

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 16 Ιούλιος 2017 15:04
 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1ου ΓΕΛ

E-mail Εκτύπωση PDF

Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ

             Α. Το 1Ο  ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη  συμφερότερης προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 2 παρ. 12γ του Ν. 2286/95, του Π.Δ. 394/96, την αρ. Π1/1930/10.06.03 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης για την προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος ψηφιακής τεχνολογίας και με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές.  Το  φωτοτυπικό μηχάνημα  θα είναι καινούργιο ή ανακατασκευασμένο KONICA MINOLTA bizhub 361

Η προμήθεια θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά επί του συνόλου των ζητούμενων υλικών, υπό την προϋπόθεση να γίνεται από τον υποψήφιο  πλήρη συμμόρφωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών. Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος προσφέρει καλύτερο χαρακτηριστικό (κάνοντας χρήση του όρου ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ, όπου αυτό σημειώνεται στην περιγραφή), τελικό κριτήριο επιλογής συνεχίζει να θεωρείται η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά επιβεβαιώνονται, απαραιτήτως, με φυλλάδια/τεχνικές περιγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας και μόνον. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.  Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, θα ληφθούν υπόψη ποιοτικά χαρακτηριστικά.  Οι ενστάσεις επί της διενέργειας του διαγωνισμού κατατίθενται στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του πρακτικού του διαγωνισμού.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους  ή σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) μέχρι την Παρασκευ 7 Απριλίου   2017 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ώρα 12:10 στο γραφείο του Διευθυντή  από την αρμόδια επιτροπή που απαρτίζεται από το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας. Η υποβολή των παρατηρήσεων ή προτάσεων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως υποβολή προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ? οιονδήποτε τρόπο, καμία από τις δύο πλευρές.

 Β. Φωτοτυπικό.

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Β.1 Μνήμη συστήματος Τουλάχιστον 128 MB

Β.2 Διεπαφές Σύνδεσης

 • 10-BASE-T/100-BASE- USB 2.0

Β.3 Πρωτόκολλα δικτύου

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP,HTTP

Β.4

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων ·  Δυνατότητα αυτόματης τροφοδοσίας τουλάχιστον 70 σελίδες · δυνατότητα αυτόματης διπλής όψης πρωτοτύπων (Automatic Reverse Duplex)

 • Δυνατότητα τουλάχιστον Α4 και Α3

Β.5 Εκτυπώσιμο μέγεθος πρωτότυπων

Δυνατότητα τουλάχιστον Α5 ως και Α3

Β.6 Κασέτες χαρτιού standard

 • Τουλάχιστον 2 κασέτες Χειροκίνητος δίσκος τροφοδοσίας

Β.7 Χαρακτηριστικά κασετών

 • Χωρητικότητα τουλάχιστον 250 φύλλα η καθεμία
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη απο A5 ως A3

Β.8 Χαρακτηριστικά Χειροκίνητου δίσκου τροφοδοσίας

 • Χωρητικότητα τουλάχιστον 100 φύλλα Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη από Α5 ως A3

Β.9 Αυτόματη διπλή όψη εκτύπωσης

Δυνατότητα σε μεγέθη από A5 ως A3

Β.10 Χωρητικότητα εξόδου Τουλάχιστον 250 φύλλα

Β.11

Προτεινόμενος Μηνιαίος όγκος παραγωγής

Τουλάχιστον 5.000 σελ./μηνιαίως

Β.12 Γραφίτης Μαύρος Ναι, τουλάχιστον 2 τεμάχια

Β.13 Διάρκεια ζωής γραφίτη Μαύρο

Τουλάχιστον 12.000 σελίδες/τεμαχιο

Β.14 Εξοπλισμός Drum προ-εγκατεστημένος

Β.15 Διάρκεια ζωής Drum Τουλάχιστον 55.000 σελίδες

Β.16 Εξοπλισμός

Developer προ-εγκατεστημένος

Β.17 Διάρκεια ζωής

Developer Τουλάχιστον 55.000 σελίδες

Β.18 Τοποθέτηση Επιδαπέδιο - με βάση τοποθέτησης και ροδάκια

Β.19

Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A4 και διπλής όψης Α4

Τουλάχιστον 21 σελ/λεπτό

Β.20

Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A3 και διπλής όψης Α3

Τουλάχιστον 7 σελ/λεπτό

Β.21 Χρόνος 1ου αντιγράφου Λιγότερο από 6 δευτ.

Β.22 Χρόνος προθέρμανσης Λιγότερο από 20 δευτ.

Β.23 Ανάλυση αντιγραφής (dpi) Τουλάχιστον 600 x 600 dpi ΝΑΙ

Β.24 Πολλαπλά αντίγραφα Έως 999

Β.25 Μέγεθος πρωτοτύπου Οπωσδήποτε Α4 και Α3

Β.26 Δυνατότητα Σμίκρυνσης- Μεγέθυνσης

 • 25-400% με βήμα 0,1%
 • Δυνατότητα Αυτόματου zoom

Χαρακτηριστικά Σάρωσης

Β.30 Τύπος σάρωσης

 • Ασπρόμαυρος

Β.31

Ταχύτητα σάρωσης Α/Μ (σαρώσεις/λεπτό) Τουλάχιστον 23 σελ. στην μέγιστη ανάλυση

σάρωση-σε-θυρίδα (προαιρετική)

Β.34 Εγγύηση Καλή Λειτουργίας

Τουλάχιστον 1 έτος από τον κατασκευαστή για τον εξοπλισμό

Επίσης θα αναφέρεται η χώρα κατασκευής της παρεχόμενη συσκευής.

Β.35 Κατάθεση των πιστοποιήσεων ISO της κατασκευάστριας εταιρίας.

Εφεδρικός Εξοπλισμός Φωτοτυπικού Μηχανήματος

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Β.36 Εξοπλισμός Drum · Συμβατό με τον προσφερόμενο εξοπλισμό  · Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 70.000σελίδες.

Οποιαδήποτε επιπλέον προσφορά  σε εξοπλισμό στο φωτοτυπικό μηχάνημα  θα ληφθεί υπόψη.

 

                                                                                                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

 

                                                                                                                                            ΚΟΡΦΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

Study Analysis

E-mail Εκτύπωση PDF

ERASMUS i-DEAL COMPARATIVE STUDY ANALYSIS

Εργασία Σύγκρισης των συστημάτων εκπαίδευσης μεταξύ των χωρών που συμμετέχουν στο

πρόγραμμα Erasmus  με το 1ο Γενικό Λύκειο Καλύμνου . 

 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1ου ΓΕΛ

E-mail Εκτύπωση PDF

Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ

             Α. Το 1Ο  ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη  συμφερότερης προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 2 παρ. 12γ του Ν. 2286/95, του Π.Δ. 394/96, την αρ. Π1/1930/10.06.03 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης για την προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος ψηφιακής τεχνολογίας και με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές.  Το  φωτοτυπικό μηχάνημα  θα είναι καινούργιο ή ανακατασκευασμένο KONICA MINOLTA bizhub 361

Η προμήθεια θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά επί του συνόλου των ζητούμενων υλικών, υπό την προϋπόθεση να γίνεται από τον υποψήφιο  πλήρη συμμόρφωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών. Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος προσφέρει καλύτερο χαρακτηριστικό (κάνοντας χρήση του όρου ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ, όπου αυτό σημειώνεται στην περιγραφή), τελικό κριτήριο επιλογής συνεχίζει να θεωρείται η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά επιβεβαιώνονται, απαραιτήτως, με φυλλάδια/τεχνικές περιγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας και μόνον. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.  Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, θα ληφθούν υπόψη ποιοτικά χαρακτηριστικά.  Οι ενστάσεις επί της διενέργειας του διαγωνισμού κατατίθενται στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του πρακτικού του διαγωνισμού.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους  ή σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) μέχρι την Παρασκευ 7 Απριλίου   2017 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ώρα 12:10 στο γραφείο του Διευθυντή  από την αρμόδια επιτροπή που απαρτίζεται από το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας. Η υποβολή των παρατηρήσεων ή προτάσεων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως υποβολή προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ? οιονδήποτε τρόπο, καμία από τις δύο πλευρές.

 Β. Φωτοτυπικό.

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Β.1 Μνήμη συστήματος Τουλάχιστον 128 MB

Β.2 Διεπαφές Σύνδεσης

 • 10-BASE-T/100-BASE- USB 2.0

Β.3 Πρωτόκολλα δικτύου

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP,HTTP

Β.4

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων ·  Δυνατότητα αυτόματης τροφοδοσίας τουλάχιστον 70 σελίδες · δυνατότητα αυτόματης διπλής όψης πρωτοτύπων (Automatic Reverse Duplex)

 • Δυνατότητα τουλάχιστον Α4 και Α3

Β.5 Εκτυπώσιμο μέγεθος πρωτότυπων

Δυνατότητα τουλάχιστον Α5 ως και Α3

Β.6 Κασέτες χαρτιού standard

 • Τουλάχιστον 2 κασέτες Χειροκίνητος δίσκος τροφοδοσίας

Β.7 Χαρακτηριστικά κασετών

 • Χωρητικότητα τουλάχιστον 250 φύλλα η καθεμία
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη απο A5 ως A3

Β.8 Χαρακτηριστικά Χειροκίνητου δίσκου τροφοδοσίας

 • Χωρητικότητα τουλάχιστον 100 φύλλα Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη από Α5 ως A3

Β.9 Αυτόματη διπλή όψη εκτύπωσης

Δυνατότητα σε μεγέθη από A5 ως A3

Β.10 Χωρητικότητα εξόδου Τουλάχιστον 250 φύλλα

Β.11

Προτεινόμενος Μηνιαίος όγκος παραγωγής

Τουλάχιστον 5.000 σελ./μηνιαίως

Β.12 Γραφίτης Μαύρος Ναι, τουλάχιστον 2 τεμάχια

Β.13 Διάρκεια ζωής γραφίτη Μαύρο

Τουλάχιστον 12.000 σελίδες/τεμαχιο

Β.14 Εξοπλισμός Drum προ-εγκατεστημένος

Β.15 Διάρκεια ζωής Drum Τουλάχιστον 55.000 σελίδες

Β.16 Εξοπλισμός

Developer προ-εγκατεστημένος

Β.17 Διάρκεια ζωής

Developer Τουλάχιστον 55.000 σελίδες

Β.18 Τοποθέτηση Επιδαπέδιο - με βάση τοποθέτησης και ροδάκια

Β.19

Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A4 και διπλής όψης Α4

Τουλάχιστον 21 σελ/λεπτό

Β.20

Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A3 και διπλής όψης Α3

Τουλάχιστον 7 σελ/λεπτό

Β.21 Χρόνος 1ου αντιγράφου Λιγότερο από 6 δευτ.

Β.22 Χρόνος προθέρμανσης Λιγότερο από 20 δευτ.

Β.23 Ανάλυση αντιγραφής (dpi) Τουλάχιστον 600 x 600 dpi ΝΑΙ

Β.24 Πολλαπλά αντίγραφα Έως 999

Β.25 Μέγεθος πρωτοτύπου Οπωσδήποτε Α4 και Α3

Β.26 Δυνατότητα Σμίκρυνσης- Μεγέθυνσης

 • 25-400% με βήμα 0,1%
 • Δυνατότητα Αυτόματου zoom

Χαρακτηριστικά Σάρωσης

Β.30 Τύπος σάρωσης

 • Ασπρόμαυρος

Β.31

Ταχύτητα σάρωσης Α/Μ (σαρώσεις/λεπτό) Τουλάχιστον 23 σελ. στην μέγιστη ανάλυση

σάρωση-σε-θυρίδα (προαιρετική)

Β.34 Εγγύηση Καλή Λειτουργίας

Τουλάχιστον 1 έτος από τον κατασκευαστή για τον εξοπλισμό

Επίσης θα αναφέρεται η χώρα κατασκευής της παρεχόμενη συσκευής.

Β.35 Κατάθεση των πιστοποιήσεων ISO της κατασκευάστριας εταιρίας.

Εφεδρικός Εξοπλισμός Φωτοτυπικού Μηχανήματος

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Β.36 Εξοπλισμός Drum · Συμβατό με τον προσφερόμενο εξοπλισμό  · Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 70.000σελίδες.

Οποιαδήποτε επιπλέον προσφορά  σε εξοπλισμό στο φωτοτυπικό μηχάνημα  θα ληφθεί υπόψη.

 

                                                                                                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

 

                                                                                                                                            ΚΟΡΦΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 

Εκδήλωση στο Χρηματιστήριο

E-mail Εκτύπωση PDF

Πρόγραμμα

Για πρώτη φορά στα 140 χρόνια λειτουργίας του, το κουδούνι για την έναρξη της αυριανής συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών θα χτυπήσουν μαθητές Γυμνασίου και Λυκείου, οι οποίοι παρά το νεαρό της ηλικίας τους, έχουν διακριθεί  στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα.

 

Πρόκειται για μαθητές και μαθήτριες (15 έως 18 χρονών) που έλαβαν μέρος στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα καινοτομίας και επιχειρηματικότητας «Εικονική Επιχείρηση» του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων (ΣΕΝ)/Junior Achievement Greece, δημιουργώντας τη δική τους μαθητική επιχείρηση με την οποία διαγωνίστηκαν σε Ελλάδα και Ευρώπη.

 

Σκοπός της ξεχωριστής αυτής εκδήλωσης στο Χρηματιστήριο Αθηνών είναι να επιβραβευθούν  οι μαθητές και οι μαθήτριες για την εξαιρετική τους πορεία στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα και να ενθαρρυνθούν κι άλλα παιδιά στην Ελλάδα να ακολουθήσουν.

 

Οι μαθητές θα κηρύξουν την έναρξη της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στις 10:25 και εν συνεχεία θα παρουσιάσουν τις βραβευμένες καινοτόμες μαθητικές τους επιχειρήσεις.

 

Πρόκειται για τις ομάδες:

 

Α. «Smileybin» Γυμνάσιο Αλωνίων Πιερίας: Οι μαθητές δημιούργησαν τον έξυπνο κάδο ανακύκλωσης με σύστημα επιβράβευσης για τους χρήστες. Τα ανακυκλώσιμα υλικά ζυγίζονται και συγκεντρώνονται εκπτωτικοί πόντοι στα δημοτικά τέλη είτε σε καταστήματα.  Η ομάδα απέσπασε:

 

? 1ο Βραβείο «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2016»

 

-Ευρωπαϊκό Βραβείο Καινοτομίας «MetLife Life Changer Award»,

 

-Ευρωπαϊκό «Βραβείο Ηγετικής Προσωπικότητας» στην πρόεδρο της «Smileybin» Μαρία Κοκάλα.

 

Β:«Μapp» (Marathon APPlication) Λύκειο Κολεγίου Ψυχικού: Οι μαθητές δημιούργησαν εφαρμογή για κινητές συσκευές τηλεφώνων, με στόχο την προώθηση του Αυθεντικού Μαραθωνίου της Αθήνας. Περιέχει την καινοτόμα υπηρεσία tracking, που προσφέρει τη δυνατότητα εντοπισμού και παρακολούθησης των δρομέων. Η ομάδα απέσπασε το  2ο Βραβείο «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2016»

 

Γ: «Εpeikon» Β? Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού: Οι μαθητές δημιούργησαν συνδυασμό εφαρμογής για κινητές συσκευές τηλεφώνων και cardboard VR γυαλιών που μεταφέρει εικονικά τους χρήστες στο Ναό του Επικούρειου Απόλλωνα, μνημείο του 5ου αιώνα π.Χ., με στόχο την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισ?ού και την ενίσχυση της ελληνικής οικονομίας. Η ομάδα απέσπασε το 3ο Βραβείο «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2016».

 

Δ:«Κalymnos Climbing Escape»1ο Γενικό Λύκειο Καλύμνου: Οι μαθητές δημιούργησαν ιστοσελίδα που αναδεικνύει με πρωτοποριακό και ιδιαίτερο τρόπο το γεγονός ότι η Κάλυμνος έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια σε πρώτο προορισμό αναρρίχησης παγκοσμίως, καθώς διαθέτει μοναδική ποιότητα βράχων και πάνω από 2.500 οργανωμένες διαδρομές. Οι μαθητές απέσπασαν  1ο Βραβείο «Καλύτερη Εικονική Επιχείρηση 2015».

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 26 Ιανουάριος 2017 22:06
 


Σελίδα 3 από 8

Ρολόι

Εορτολόγιο

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Έχουμε 9 επισκέπτες συνδεδεμένους