ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ 2021-2022

E-mail Εκτύπωση PDF

Για το σχολικό έτος 2021-22 ορίζονται ως Σύμβουλοι Σχολικής Ζωής σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4692/2020 αρθρ. 38 και την Υ.Α 129431/ΓΔ4/28-9-2020 στο ΦΕΚ 4183/28-9-2020 οι εκπαιδευτικοί ΣΚΟΥΤΕΛΛΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΠΕ01 και ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΠΕ04.01

Το έργο του Συμβούλου Σχολικής Ζωής
 • Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής συμβουλεύει, καθοδηγεί και ενημερώνει μαθητές, γονείς και κηδεμόνες σε θέματα παιδαγωγικής αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διαχείριση κρίσεων και πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, μαθησιακές δυσκολίες, συμπερίληψη και ενσωμάτωση, μαθητές με ιδιαίτερες δυνατότητες, κλίσεις και ταλέντα, μετάβαση σε άλλες βαθμίδες, σχολική κινητικότητα, συμβουλευτική και ομάδες γονέων και παράλληλα συμβάλλει στην καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ των μελών της εκπαιδευτικής κοινότητας.
 • Ο Σύμβουλος Σχολικής Ζωής βρίσκεται σε άμεση και διαρκή επικοινωνία με τους μαθητές ευθύνης του, τον σύλλογο διδασκόντων και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό, όπως επίσης τους γονείς και κηδεμόνες. Ενεργεί όποτε αυτό του ζητηθεί, αλλά και με δική του πρωτοβουλία, εφόσον υποπέσει στην αντίληψή του κατάσταση, η οποία χρήζει ιδιαίτερης αντιμετώπισης. Στο πλαίσιο επιτέλεσης του έργου του, συνεργάζεται με τις υποστηρικτικές δομές και δύναται να ζητήσει τη συνδρομή τους για την αντιμετώπιση μεμονωμένων περιστατικών ή ειδικών περιπτώσεων, όπως και να παραπέμψει τον χειρισμό τους αρμοδίως σε αυτές ή στον σύλλογο διδασκόντων, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους.

 • ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ-ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ
  Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα του Συμβούλου Σχολικής Ζωής είναι:
  - Η συμβουλευτική καθοδήγηση, η ενημέρωση και η υποστήριξη μαθητών, γονέων και κηδεμόνων σε θέματα παιδαγωγικής, αντιμετώπισης ζητημάτων σε τομείς που απασχολούν τη σχολική μονάδα, όπως ενδεικτικά, η διευθέτηση κρίσεων, η πρόληψη ακραίων συμπεριφορών, και η διαχείριση μαθησιακών δυσκολιών.
  - Η ενθάρρυνση και η ενίσχυση της επικοινωνίας του σχολείου με την οικογένεια και την ευρύτερη κοινότητα.
  - Η υποστήριξη μέσα από κοινωνικοπαιδαγωγικά προγράμματα, μεθόδους και πρακτικές για τη δημιουργική σύνδεση σχολείου, οικογένειας και κοινότητας και την συνεργασία τους, με στόχο τη διαχείριση κρίσεων, δηλαδή την πρόληψη κάθε τύπου αντικοινωνικών συμπεριφορών, την ενίσχυση μαθητών με ιδιαίτερες μαθησιακές ή συναισθηματικές δυσκολίες, την υποστήριξη αυτών και των οικογενειών τους κ.ά.
  - Η κοινωνική ένταξη, η συμπερίληψη και ενσωμάτωση μαθητών με ιδιαίτερες ικανότητες, κλίσεις και ταλέντα και η αξιοποίηση αυτών στον χώρο της σχολικής κοινότητας.
  - Η υποστήριξη των μαθητών μέσα από προληπτικές αλλά και συμβουλευτικές κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις, προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και αυτοεκτίμηση ώστε να συμμετέχουν ενεργά και αποτελεσματικά στην σχολική ζωή.
  - Η συνεργασία και η υποστήριξη των οικογενειών των μαθητών θα πραγματοποιηθεί συμπεριλαμβάνοντας και αξιοποιώντας τις κοινωνικοπαιδαγωγικές δράσεις, τη συμβουλευτική γονέων και τη δημιουργία ομάδων γονέων με κοινά ενδιαφέροντα και ανάγκες.
  - H δημιουργία και η καλλιέργεια θετικών σχέσεων αλληλεπίδρασης και συνεργασίας μεταξύ των μελών της σχολικής μονάδας και της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας. Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση επιμορφωτικών δράσεων, σε συνεργασία με τα ΚΕΣΥ προς όφελος των μελών της σχολικής κοινότητας.
  - Η άσκηση των καθηκόντων του λαμβάνει χώρα συμπληρωματικά και ενισχυτικά προς τους υφιστάμενους θεσμούς υποστήριξης των σχολικών μονάδων, χωρίς να υποκαθιστά τις αρμοδιότητες του συλλόγου διδασκόντων, του Διευθυντή και του Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας ή τις αρμοδιότητες υποστηρικτικών δομών της εκπαίδευσης.
Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 08 Νοέμβριος 2021 05:47
 

Σχολικό Έτος 2021-2022 ,Σύλλογος Καθηγητών

E-mail Εκτύπωση PDF

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΦΙΑΣ,ΠΕ11-ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΟΘΗΤΟΣ ΜΑΓΚΟΥΛΙΑΣ,ΠΕ02-ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΣΚΟΥΤΕΛΛΗ,ΠΕ01

ΚΕΡΑΣΙΝΑ ΚΑΣΣΟΥ,ΠΕ02

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΟΥΡΕΑ,ΠΕ02

ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΓΚΛΗΣ,ΠΕ02

ΑΝΝΑ ΠΑΟΥ,ΠΕ02

ΕΥΔΟΚΙΑ ΠΛΑΤΣΗ,ΠΕ02

ΕΙΡΗΝΗ ΠΟΥΓΟΥΝΙΑ,ΠΕ02

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΡΓΑΛΗΣ,ΠΕ03

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΡΕΒΕΛΑΣ,ΠΕ03

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΤΤΑΡΑ,ΠΕ03

ΣΤΑΘΗΣ ΚΛΗΜΗΣ,ΠΕ04.01

ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΤΡΙΚΟΙΛΗΣ,ΠΕ04.01

ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΓΚΟΣ,ΠΕ04.02

ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΣ,ΠΕ04.02

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ,ΠΕ04.04

ΙΩΑΝΝΑ ΧΡΙΣΤΟΦΗ,ΠΕ04.04

ΕΛΕΝΗ ΣΓΟΥΡΙΤΣΑ,ΠΕ05

ΒΙΒΗ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ,ΠΕ06

ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΓΙΑΝΝΑΚΙΔΟΥ ,ΠΕ06

ΑΝΤΩΝΗΣ ΠΑΖΑΛΟΣ,ΠΕ07

ΜΠΑΜΠΗΣ ΠΛΑΤΣΗΣ ,ΠΕ11

ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ ΤΑΥΛΑΡΙΟΥ,ΠΕ11

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΟΛΥΚΑΝΔΡΙΩΤΗΣ,ΠΕ80

ΝΟΤΑ ΦΡΑΓΚΟΥ,ΠΕ78

ΣΤΕΦΑΝΙΑ ΣΤΑΜΠΟΛΙΔΟΥ,ΠΕ86

ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ ΒΟΛΟΝΑΚΗΣ,ΠΕ02 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΣΤΕΛΛΑ ΧΥΔΕΡΙΩΤΟΥ,ΠΕ03 ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΑΠΕΛΛΑ,ΕΒΠ

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Σάββατο, 18 Σεπτέμβριος 2021 08:59
 

Συνεργασία 1ου ΓΕΛ-ΚΠΕ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

E-mail Εκτύπωση PDF

Συνεργασία Νικηφορείου 1ου ΓΕΛ με το ΚΠΕ Κορδελιού

 

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Κάλυμνο μέσα από τη ματιά της βιωσιμότητας είχαν την ευκαιρία να ζήσουν τα παιδιά του Α1 τμήματος του 1ου Γενικού Λυκείου Καλύμνου σε συνεργασία με το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Κορδελιού την Τρίτη 23 Μαρτίου 2021 μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας Webex.
Παρά την δύσκολη συγκυρία το σχολείο συνεχίζει να συμμετέχει δυναμικά στο Εθνικό Θεματικό Δίκτυο «Βιώσιμη πόλη: Η πόλη ως πεδίο εκπαίδευσης για την αειφορία ».Η παιδαγωγική ομάδα του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού & Βερτίσκου, αποτελούμενη από τον κ. Στυλιάδη, τον κ. Σλαυκίδη, τον κ Υφαντή και την κ. Αθανασίου σε συνεργασία με τις υπεύθυνες του περιβαλλοντικού προγράμματος κ. Πάου Άννα και κ Πουγούνια Ειρήνη απασχόλησε δημιουργικά 20 μαθητές και μαθήτριες που μίλησαν για τη γειτονιά τους, για τις ομορφιές και τα περιβαλλοντικά προβλήματα του νησιού τους και τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να είναι βιώσιμος ο τόπος τους
Σήμερα συναντηθήκαμε διαδικτυακά με τα παιδιά της Α τάξης του 1ου ΓΕΛ Καλύμνου, σχολείο του δικτύου Βιώσιμη Πόλη. Πέρσι είχε σχεδιαστεί να επισκεφθούν το ΚΠΕ αλλά η πανδημία δεν έμελλε να το επιτρέψει… Απολαύστε τις λέξεις που μας χάρισαν τα παιδιά για τον τόπο τους! Εμείς εισπράξαμε ηρεμία, ομορφιά, δυναμισμό και ελπίδα!
Ευχαριστούμε παιδιά! Ξέρατε πως η Κάλυμνος είναι ένα από το καλύτερα αναρριχητικά πεδία παγκοσμίως Το μάθαμε σήμερα από τα παιδιά

Τελευταία Ενημέρωση στις Πέμπτη, 01 Απρίλιος 2021 06:12
 

Από την Κάλυμνο ...στην Ινδία

E-mail Εκτύπωση PDF

Το διαδίκτυο δίνει την ευκαιρία στους μαθητές μας να γνωρίσουν συμμαθητές και συμμαθήτριες τους από χώρες εκτός των ευρωπαϊκών συνόρων. Το σχολείο μας ανταποκρινόμενο σε πρόταση συνεργασίας από 3 Λύκεια της Ινδονησίας (SΚΜ Νegeri 2,3 Tanjung Selor, SKM Negeri 2 Tarakan) και to Λύκειο των Ινδιών, Jawahar Navodaya Vidyalaya- Palghar, συμμετείχε σε διαδικτυακή συνάντηση την περασμένη εβδομάδα. Κάθε σχολείο εκπροσωπήθηκε από 10 μαθητές και 1 συντονιστή καθηγητή. Από το 1ο ΓΕΛ συμμετείχαν τα παιδιά της Α Λυκείου: Αλαχούζος Αντώνης, Ασπιώτης Σπυρίδωνας, Γιαννιού Ευαγγελία, Διακομιχάλη Καλλιόπη, Ιακώβου Μαρία, Κασιώτη Ευδοκία, Καλογεράκη Μαριάννα, Καρδούλια Μαρία, Νυστάζου Μαρία, Τρουμουλιάρη Αγγελική.

Στόχοι της συνάντησης ήταν η ανάπτυξη της επικοινωνίας στην αγγλική γλώσσα και η διαπολιτισμική εκπαίδευση:  να γνωρίσουν τα παιδιά διαφορετικούς πολιτισμούς, να σέβονται και να εκτιμούν την αξία του κάθε πολιτισμού, να αντιληφθούν τη σημασία της διαφορετικότητας, να συνειδητοποιήσουν πόσα κοινά μπορούν να έχουν με συνομήλικα τους παιδιά διαφορετικών καταβολών

Όλα τα παιδιά δήλωσαν ενθουσιασμένα με την εν λόγω δράση και εξέφρασαν την επιθυμία παρόμοιες δράσεις να επαναληφθούν στο προσεχές μέλλον. Ανανεώσαμε το ραντεβού μας με τα συγκεκριμένα σχολεία για τον Μάιο, καθώς πολλά παιδιά από την Ινδία και την Ινδονησία ήθελαν να μάθουν περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον ελληνικό πολιτισμό και το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Τον ίδιο μήνα σχεδιάζεται διαδικτυακή συνάντηση και με δύο Λύκεια της Βραζιλίας και του Μεξικού. Με όλες αυτές τις συναντήσεις πιστεύουμε πως δίνουμε τη δυνατότητα στους μαθητές και τις μαθήτριες μας να ξεφύγουν από τη ρουτίνα της τηλεκπαίδευσης, να ταξιδέψουν νοερά σε τόπους μακρινούς και να γνωρίσουν (έστω για λίγο) συνομηλίκους τους.

Ευχαριστίες για τη διοργάνωση οφείλονται στους εκπαιδευτικούς Yuli Yani (Ινδονησία), Βalasaheb Chaudari (Ινδίες), Ειρήνη Πουγούνια (Ελλάδα), υποτρόφους του ιδρύματος Fulbright στο πρόγραμμα Διακεκριμένων Βραβείων Διδασκαλίας για το έτος 2020.

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 11 Μάιος 2021 10:47
 

Σεμινάριο Ιστορίας

E-mail Εκτύπωση PDF

1821kal 2Στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς  και της ανάγκης ανοίγματος του σχολείου στην τοπική κοινωνία, το Νικηφόρειο 1ο Γενικό Λύκειο Καλύμνου υλοποίησε ,σε συνεργασία με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου,τριήμερο σεμινάριο αφιερωμένο στα 200 χρόνια από την επανάσταση του 1821. Ομιλήτρια η καθηγήτρια Ιστορίας του ΕΚΠΑ Μαρία Ευθυμίου.Η κυρία Ευθυμίου στα πλαίσια παλαιότερης συνεργασίας  επισκέφθηκε το σχολείο μας και συνομίλησε με τους τελειόφοιτους της θεωρητικής κατεύθυνσης για θέματα Ιστορίας.

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 30 Μάρτιος 2021 06:34
 


Σελίδα 1 από 8

Ρολόι

Εορτολόγιο

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Έχουμε 1 επισκέπτης συνδεδεμένους