ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 1ου ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

E-mail Εκτύπωση PDF

ΒΑΘΜΟΣ  ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ                                                                                                                                                                                                                              ΚΑΛΥΜΝΟΣ      24/10/17

                                                          Αριθμ.  Πρωτ. 264

Ταξιδιωτικά Πρακτορεία

 

                                                           

                                                          ΠΡΟΣ:

Ταχ.Δ/νση :85200 Κάλυμνος

Πληροφ. Κορφιάς Νικόλαος

Τηλέφωνο :22430  28.992

Fax           : 22430 23477

 

 

 

  ΘΕΜΑ : Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για οργάνωση ημερήσιας  εκδρομής στην Κω.

Το 1ο ΓΕΛ Καλύμνου προκηρύσσει εκδήλωση ενδιαφέροντος προς τα ταξιδιωτικά γραφεία, για την οργάνωση ημερήσιας εκδρομής . Τα στοιχεία που θα πρέπει να ληφθούν υπόψη για την υποβολή προσφορών είναι τα ακόλουθα.

 1. 1.Προορισμός : Κως
 2. 2.Αριθμός συμμετεχόντων:μαθητές 160-170 και 14 συνοδοί καθηγητές.
 3. 3.Μεταφορικά μέσα: 1) Πλοίο (ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΑΠΠΟΛΩΝ) από το λιμάνι της Καλύμνου προς Κω και αντίστροφα. Λεωφορεία από λιμάνι Κω για περιήγηση σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής.
 4. 4.Πρόγραμμα εκδρομής:

Τετάρτη  08-11-2017

    Τετάρτη 08/11/17: Αναχώρηση  από Κάλυμνο στις  07:00π.μ  με το πλοίο Ολύμπιος Απόλλων .  Άφιξη στην Κω στις 07:50 και επιβίβαση στα λεωφορεία με προορισμό την πόλη της Κω.Ενδιάμεση στάση στο Ελαιοτριβείο << Κουλλιά>> και στο οινοποιείο << Τριανταφυλλοπούλου Mαίρης>>. Επίσκεψη στο Ασκληπηείο και στον Πλάτανο του Ιπποκράτη.Παραμονή στην πόλη της Κω μέχρι το μεσημέρι.Αναχώρηση για την Τζιά για μεσημεριανό γεύμα. Αναχώρηση από Τζιά  για Κάλυμνο στις  18:15. Άφιξη στην Κάλυμνο στις 19:05.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να καταθέσουν στη Διεύθυνση του 1ου ΓΕΛ Καλύμνου (Ενορία Αναστάσεως, Κάλυμνος, Τ.Κ. 85200)  έως την Δευτέρα 30/10/2017 και ώρα 12:00.

Οι προσφορές θα είναι κλειστές και θα αναγράφεται η συνολική τιμή καθώς και η επιβάρυνση ανά μαθητή, ώστε οι προσφορές να είναι οικονομικά και ποιοτικά συγκρίσιμες.

Μαζί με την κάθε προσφορά κατατίθεται απαραιτήτως από το τα ταξιδιωτικό γραφείο και υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

Παρακαλούμε να αναρτήσετε την προκήρυξη στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Β/βάθμιας Εκπ/σης Δωδ/σου.

Ο Διευθυντής

                                                                                                Κορφιάς Νικόλαος

Τελευταία Ενημέρωση στις Τρίτη, 24 Οκτώβριος 2017 07:45
 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΕΡΑΣΜΟΥΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

Το Νικηφόρειο 1ο ΓΕ.Λ. Καλύμνου συμμετέχει τα τελευταία τρία χρόνια στο έργο i-Deal (:innovative, digital, European, active learning) στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Erasmus+ με τη σύμπραξη πέντε ευρωπαϊκών σχολείων από τη Βόρειο Ιρλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Αυστρία και Ιταλία. Στην τοποθεσία μας θα δείτε όλες τις δραστηριότητες μαθητών και καθηγητών του σχολείου μας που συμμετείχαν στο παραπάνω έργο.


ΚΑΝΤΕ ΚΛΙΚ ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ 

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 20 Αύγουστος 2017 14:07
 

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

EEF5

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 16 Ιούλιος 2017 15:04
 

ΘΕΡΙΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

 

Ολοκληρώθηκε  το θερινό σχολείο φυσικής που πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο 1ο Λύκειο Καλύμνου από τη Δευτέρα 3/7 ως την Πέμπτη 6/7.

Μια σειρά άριστων δασκάλων από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, το Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, και το κέντρο ερευνών «Δημόκριτος» μίλησαν για θέματα που καλύπτουν πολλούς τομείς της φυσικής όπως η αστροφυσική, η νανοτεχνολογία, η ρομποτική, και η ιστορία και φιλοσοφία της επιστήμης. Επίσης, σημαντικό κομμάτι του σχολείου ήταν οι πολλές ώρες πειραμάτων στο εργαστήριο, τα οποία πραγματοποίησαν οι φυσικοί των σχολείων του νησιού.

Τελευταία Ενημέρωση στις Κυριακή, 16 Ιούλιος 2017 15:04 Περισσότερα...
 

ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 1ου ΓΕΛ

E-mail Εκτύπωση PDF

Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ

             Α. Το 1Ο  ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη  συμφερότερης προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 2 παρ. 12γ του Ν. 2286/95, του Π.Δ. 394/96, την αρ. Π1/1930/10.06.03 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης για την προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος ψηφιακής τεχνολογίας και με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές.  Το  φωτοτυπικό μηχάνημα  θα είναι καινούργιο ή ανακατασκευασμένο KONICA MINOLTA bizhub 361

Η προμήθεια θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά επί του συνόλου των ζητούμενων υλικών, υπό την προϋπόθεση να γίνεται από τον υποψήφιο  πλήρη συμμόρφωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών. Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος προσφέρει καλύτερο χαρακτηριστικό (κάνοντας χρήση του όρου ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ, όπου αυτό σημειώνεται στην περιγραφή), τελικό κριτήριο επιλογής συνεχίζει να θεωρείται η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά επιβεβαιώνονται, απαραιτήτως, με φυλλάδια/τεχνικές περιγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας και μόνον. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.  Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, θα ληφθούν υπόψη ποιοτικά χαρακτηριστικά.  Οι ενστάσεις επί της διενέργειας του διαγωνισμού κατατίθενται στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του πρακτικού του διαγωνισμού.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους  ή σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) μέχρι την Παρασκευ 7 Απριλίου   2017 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ώρα 12:10 στο γραφείο του Διευθυντή  από την αρμόδια επιτροπή που απαρτίζεται από το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας. Η υποβολή των παρατηρήσεων ή προτάσεων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως υποβολή προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ? οιονδήποτε τρόπο, καμία από τις δύο πλευρές.

 Β. Φωτοτυπικό.

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Β.1 Μνήμη συστήματος Τουλάχιστον 128 MB

Β.2 Διεπαφές Σύνδεσης

 • 10-BASE-T/100-BASE- USB 2.0

Β.3 Πρωτόκολλα δικτύου

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP,HTTP

Β.4

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων ·  Δυνατότητα αυτόματης τροφοδοσίας τουλάχιστον 70 σελίδες · δυνατότητα αυτόματης διπλής όψης πρωτοτύπων (Automatic Reverse Duplex)

 • Δυνατότητα τουλάχιστον Α4 και Α3

Β.5 Εκτυπώσιμο μέγεθος πρωτότυπων

Δυνατότητα τουλάχιστον Α5 ως και Α3

Β.6 Κασέτες χαρτιού standard

 • Τουλάχιστον 2 κασέτες Χειροκίνητος δίσκος τροφοδοσίας

Β.7 Χαρακτηριστικά κασετών

 • Χωρητικότητα τουλάχιστον 250 φύλλα η καθεμία
 • Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη απο A5 ως A3

Β.8 Χαρακτηριστικά Χειροκίνητου δίσκου τροφοδοσίας

 • Χωρητικότητα τουλάχιστον 100 φύλλα Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη από Α5 ως A3

Β.9 Αυτόματη διπλή όψη εκτύπωσης

Δυνατότητα σε μεγέθη από A5 ως A3

Β.10 Χωρητικότητα εξόδου Τουλάχιστον 250 φύλλα

Β.11

Προτεινόμενος Μηνιαίος όγκος παραγωγής

Τουλάχιστον 5.000 σελ./μηνιαίως

Β.12 Γραφίτης Μαύρος Ναι, τουλάχιστον 2 τεμάχια

Β.13 Διάρκεια ζωής γραφίτη Μαύρο

Τουλάχιστον 12.000 σελίδες/τεμαχιο

Β.14 Εξοπλισμός Drum προ-εγκατεστημένος

Β.15 Διάρκεια ζωής Drum Τουλάχιστον 55.000 σελίδες

Β.16 Εξοπλισμός

Developer προ-εγκατεστημένος

Β.17 Διάρκεια ζωής

Developer Τουλάχιστον 55.000 σελίδες

Β.18 Τοποθέτηση Επιδαπέδιο - με βάση τοποθέτησης και ροδάκια

Β.19

Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A4 και διπλής όψης Α4

Τουλάχιστον 21 σελ/λεπτό

Β.20

Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A3 και διπλής όψης Α3

Τουλάχιστον 7 σελ/λεπτό

Β.21 Χρόνος 1ου αντιγράφου Λιγότερο από 6 δευτ.

Β.22 Χρόνος προθέρμανσης Λιγότερο από 20 δευτ.

Β.23 Ανάλυση αντιγραφής (dpi) Τουλάχιστον 600 x 600 dpi ΝΑΙ

Β.24 Πολλαπλά αντίγραφα Έως 999

Β.25 Μέγεθος πρωτοτύπου Οπωσδήποτε Α4 και Α3

Β.26 Δυνατότητα Σμίκρυνσης- Μεγέθυνσης

 • 25-400% με βήμα 0,1%
 • Δυνατότητα Αυτόματου zoom

Χαρακτηριστικά Σάρωσης

Β.30 Τύπος σάρωσης

 • Ασπρόμαυρος

Β.31

Ταχύτητα σάρωσης Α/Μ (σαρώσεις/λεπτό) Τουλάχιστον 23 σελ. στην μέγιστη ανάλυση

σάρωση-σε-θυρίδα (προαιρετική)

Β.34 Εγγύηση Καλή Λειτουργίας

Τουλάχιστον 1 έτος από τον κατασκευαστή για τον εξοπλισμό

Επίσης θα αναφέρεται η χώρα κατασκευής της παρεχόμενη συσκευής.

Β.35 Κατάθεση των πιστοποιήσεων ISO της κατασκευάστριας εταιρίας.

Εφεδρικός Εξοπλισμός Φωτοτυπικού Μηχανήματος

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Β.36 Εξοπλισμός Drum · Συμβατό με τον προσφερόμενο εξοπλισμό  · Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 70.000σελίδες.

Οποιαδήποτε επιπλέον προσφορά  σε εξοπλισμό στο φωτοτυπικό μηχάνημα  θα ληφθεί υπόψη.

 

                                                                                                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

 

                                                                                                                                            ΚΟΡΦΙΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 


Σελίδα 1 από 7

Ρολόι

Εορτολόγιο

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Έχουμε 7 επισκέπτες συνδεδεμένους