Βιώσιμη πόλη

E-mail Εκτύπωση PDF

« Βιώσιμη πόλη και κλιματική αλλαγή/

Πανδημία και κοινωνική συμβίωση»

Σχολικό έτος 2021-2022

Ολοκληρώθηκε το πρόγραμμα «Βιώσιμη πόλη»» στο πλαίσιο του Εθνικού Θεματικού Δικτύου του ΚΠΕ Ελευθερίου Κορδελιού και Βερτίσκου, στο οποίο το σχολείο μας,1o ΓΕΛ Καλύμνου, συμμετέχει για τρίτη χρονιά με μια ομάδα 20 μαθητών και μαθητριών από την Α και Β τάξη υπό την καθοδήγηση των υπευθύνων καθηγητριών, Άννας Πάου, Ειρήνης Πουγούνια και Ευδοκίας Πλάτση.

Οι συμμετέχοντες εστίασαν στην πραγματικότητα του νησιού μας αναζητώντας τη βιωσιμότητα του μέσα από τις αρχές και τις αξίες της αειφορίας. Αρχικά αποτύπωσαν τις ιδέες τους σε συννεφόλεξο, περπάτησαν στις γειτονιές, σχεδίασαν το δικό τους περιβαλλοντικό μονοπάτι και φύτεψαν δέντρα στον προαύλιο χώρο του σχολείου με τη βοήθεια του υποδιευθυντή κ. Ποθητού Μαγκούλια.

Οι δραστηριότητες ολοκληρώθηκαν με τον σχεδιασμό της αφίσας όπου αποτύπωσαν το όραμα για τη δική τους βιώσιμη πόλη με σεβασμό στο περιβάλλον και ιδιαίτερα στα ευάλωτα άτομα με κινητικά προβλήματα.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΔΟΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 1ου ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

E-mail Εκτύπωση PDF

ΤΑΞΗ Α΄

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ

ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ

10 - 12

10 - 12

10 - 12

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ

ΦΥΣΙΚΗ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΟΥ

 

 10-12

10 - 12

10 - 12

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

 

 

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΝΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

10 – 12

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

10 - 13

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΤΑΞΗ Β΄

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ

ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ

10 - 12

10 – 13

ΑΓΓΛΙΚΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 30 ΜΑΪΟΥ

ΤΡΙΤΗ 31 ΜΑΪΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 1 ΙΟΥΝΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 2 ΙΟΥΝΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 3 ΙΟΥΝΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 4 ΙΟΥΝΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΙΟΥΝΟΥ

10 - 12

10 - 12

10 - 12

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΑΛΓΕΒΡΑ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

ΔΕΥΤΕΡΑ 6 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 8 ΙΟΥΝΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 9 ΙΟΥΝΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10 ΙΟΥΝΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 11 ΙΟΥΝΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 12 ΙΟΥΝΟΥ

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

10 – 12

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

10 - 12

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘ.

ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘ.

ΔΕΥΤΕΡΑ 13 ΙΟΥΝ

ΤΡΙΤΗ 14 ΙΟΥΝΙΟΥ

ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ

ΑΡΓΙΑ

10 – 12

ΙΣΤΟΡΙΑ

                                                                                    ΤΑΞΗ Γ΄

ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΜΑΪΟΥ

ΤΡΙΤΗ 24 ΜΑΪΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΜΑΪΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 26 ΜΑΪΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 27 ΜΑΪΟΥ

ΣΑΒΒΑΤΟ 28 ΜΑΪΟΥ

ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ

8 - 10

8 – 11

8 – 10

8 -10

8 – 10

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΟΝΤΡΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΟΝΤΡΑ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

ΛΑΤΙΝΙΚΑ .

ΦΥΣΙΚΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΡΧΑΙΑ

ΧΗΜΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΤΕΥΘ.

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΘΕΤ –ΟΙΚ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 

 

 

 

 

 

 

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 30 Μάιος 2022 06:17
 

Από τη Φινλανδία ...στο 1ο ΓΕ.Λ Καλύμνου

E-mail Εκτύπωση PDF

https://www.youtube.com/watch?v=UVrmNH7bpqs

 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

E-mail Εκτύπωση PDF

Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Σ   Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Σ

             Α. Το 1Ο  ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ  προκηρύσσει  πρόχειρο διαγωνισμό με κλειστές προσφορές και με κριτήριο αξιολόγησης τη  συμφερότερης προσφοράς, σύμφωνα με τις διατάξεις άρθρου 2 παρ. 12γ του Ν. 2286/95, του Π.Δ. 394/96, την αρ. Π1/1930/10.06.03 απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης για την προμήθεια ενός (1) φωτοτυπικού μηχανήματος ψηφιακής τεχνολογίας και με τις κάτωθι τεχνικές προδιαγραφές.  Το  φωτοτυπικό μηχάνημα  θα είναι καινούργιο KONICA MINOLTA bizhub 227

Η προμήθεια θα γίνει με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά επί του συνόλου των ζητούμενων υλικών, υπό την προϋπόθεση να γίνεται από τον υποψήφιο  πλήρη συμμόρφωση με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των τεχνικών προδιαγραφών. Στην περίπτωση που κάποιος υποψήφιος προσφέρει καλύτερο χαρακτηριστικό (κάνοντας χρήση του όρου ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ή ΜΙΚΡΟΤΕΡΟ, όπου αυτό σημειώνεται στην περιγραφή), τελικό κριτήριο επιλογής συνεχίζει να θεωρείται η χαμηλότερη οικονομική προσφορά. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά επιβεβαιώνονται, απαραιτήτως, με φυλλάδια/τεχνικές περιγραφές της κατασκευάστριας εταιρείας και μόνον. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρμόδια επιτροπή διαγωνισμού. Ανάδοχος της προμήθειας κηρύσσεται αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη τιμή και είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τεχνικών προδιαγραφών.  Εάν περισσότεροι του ενός προσφέρουν την ίδια τιμή, θα ληφθούν υπόψη ποιοτικά χαρακτηριστικά.  Οι ενστάσεις επί της διενέργειας του διαγωνισμού κατατίθενται στην Επιτροπή Διαγωνισμού, μέχρι και την επομένη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του πρακτικού του διαγωνισμού.

Οι προσφορές θα πρέπει να κατατεθούν σε κλειστούς φακέλους  ή σε ηλεκτρονική μορφή (doc ή pdf) μέχρι την Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 και ώρα 12:00 στο γραφείο του Διευθυντή του 1ου ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ. Οι προσφορές θα ανοιχτούν την ώρα 12:15 στο γραφείο του Διευθυντή  από την αρμόδια επιτροπή που απαρτίζεται από το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας. Η υποβολή των παρατηρήσεων ή προτάσεων δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εκληφθεί ως υποβολή προσφοράς και δεν δεσμεύει καθ’ οιονδήποτε τρόπο, καμία από τις δύο πλευρές.

 Β. Φωτοτυπικό.

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Β.1 Μνήμη συστήματος Τουλάχιστον 128 MB

Β.2 Διεπαφές Σύνδεσης

  • 10-BASE-T/100-BASE- USB 2.0

Β.3 Πρωτόκολλα δικτύου

TCP/IP, IPX/SPX, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, IPP, SNMP,HTTP

Β.4

Αυτόματος τροφοδότης εγγράφων ·  Δυνατότητα αυτόματης τροφοδοσίας τουλάχιστον 70 σελίδες · δυνατότητα αυτόματης διπλής όψης πρωτοτύπων (Automatic Reverse Duplex)

  • Δυνατότητα τουλάχιστον Α4 και Α3

Β.5 Εκτυπώσιμο μέγεθος πρωτότυπων

Δυνατότητα τουλάχιστον Α5 ως και Α3

Β.6 Κασέτες χαρτιού standard

  • Τουλάχιστον 2 κασέτες Χειροκίνητος δίσκος τροφοδοσίας

Β.7 Χαρακτηριστικά κασετών

  • Χωρητικότητα τουλάχιστον 250 φύλλα η καθεμία
  • Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη απο A5 ως A3

Β.8 Χαρακτηριστικά Χειροκίνητου δίσκου τροφοδοσίας

  • Χωρητικότητα τουλάχιστον 100 φύλλα Δυνατότητα προσαρμογής σε μεγέθη από Α5 ως A3

Β.9 Αυτόματη διπλή όψη εκτύπωσης

Δυνατότητα σε μεγέθη από A5 ως A3

Β.10 Χωρητικότητα εξόδου Τουλάχιστον 250 φύλλα

Β.11

Προτεινόμενος Μηνιαίος όγκος παραγωγής

Τουλάχιστον 5.000 σελ./μηνιαίως

Β.12 Γραφίτης Μαύρος Ναι, τουλάχιστον 2 τεμάχια

Β.13 Διάρκεια ζωής γραφίτη Μαύρο

Τουλάχιστον 12.000 σελίδες/τεμαχιο

Β.14 Εξοπλισμός Drum προ-εγκατεστημένος

Β.15 Διάρκεια ζωής Drum Τουλάχιστον 55.000 σελίδες

Β.16 Εξοπλισμός

Developer προ-εγκατεστημένος

Β.17 Διάρκεια ζωής

Developer Τουλάχιστον 55.000 σελίδες

Β.18 Τοποθέτηση Επιδαπέδιο - με βάση τοποθέτησης και ροδάκια

Β.19

Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A4 και διπλής όψης Α4

Τουλάχιστον 21 σελ/λεπτό

Β.20

Ταχύτητα αντιγραφής εκτύπωσης A3 και διπλής όψης Α3

Τουλάχιστον 7 σελ/λεπτό

Β.21 Χρόνος 1ου αντιγράφου Λιγότερο από 6 δευτ.

Β.22 Χρόνος προθέρμανσης Λιγότερο από 20 δευτ.

Β.23 Ανάλυση αντιγραφής (dpi) Τουλάχιστον 600 x 600 dpi ΝΑΙ

Β.24 Πολλαπλά αντίγραφα Έως 999

Β.25 Μέγεθος πρωτοτύπου Οπωσδήποτε Α4 και Α3

Β.26 Δυνατότητα Σμίκρυνσης- Μεγέθυνσης

  • 25-400% με βήμα 0,1%
  • Δυνατότητα Αυτόματου zoom

Χαρακτηριστικά Σάρωσης

Β.30 Τύπος σάρωσης

  • Ασπρόμαυρος

Β.31

Ταχύτητα σάρωσης Α/Μ (σαρώσεις/λεπτό) Τουλάχιστον 23 σελ. στην μέγιστη ανάλυση

σάρωση-σε-θυρίδα (προαιρετική)

Β.34 Εγγύηση Καλή Λειτουργίας

Τουλάχιστον 1 έτος από τον κατασκευαστή για τον εξοπλισμό

Επίσης θα αναφέρεται η χώρα κατασκευής της παρεχόμενη συσκευής.

Β.35 Κατάθεση των πιστοποιήσεων ISO της κατασκευάστριας εταιρίας.

Εφεδρικός Εξοπλισμός Φωτοτυπικού Μηχανήματος

Α/Α ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ

Β.36 Εξοπλισμός Drum · Συμβατό με τον προσφερόμενο εξοπλισμό  · Διάρκεια ζωής τουλάχιστον 70.000σελίδες.

Οποιαδήποτε επιπλέον προσφορά  σε εξοπλισμό στο φωτοτυπικό μηχάνημα  θα ληφθεί υπόψη.

 

                                                                                                                               Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ 1ου ΓΕΛ ΚΑΛΥΜΝΟΥ

 

                                                                             

Τελευταία Ενημέρωση στις Δευτέρα, 16 Μάιος 2022 07:25
 

Δενδροφύτευση

E-mail Εκτύπωση PDF

Κατόπιν αιτήματος του σχολείου μας προς τον Έπαρχο Καλύμνου κύριο Εμμανουήλ Μουσελλή ,

μας διατέθηκαν άμεσα  δέκα δενδρύλια και χώμα για τη φύτευση τους.

Τα δενδρύλια ,με πρωτοβουλία μαθητών της Α Λυκείου, φυτεύτηκαν και τυγχάνουν καθημερινά  φροντίδα από τους μαθητές.

 Οι μαθητές που φύτευσαν τα δενδρύλια ήταν :Ιωάννης Λεβεντάκης- Α3 , Γεώργιος Σκριβάνος -Α3 , Απόστολος Πράσινος-Α3.

 Σας  ευχαριστούμε πολύ κύριε Έπαρχε.

Νικόλαος Κορφιάς

Διευθυντή

Προεπισκόπηση εικόνας

ς   1ου ΓΕ.Λ

Τελευταία Ενημέρωση στις Τετάρτη, 06 Απρίλιος 2022 07:11
 


Σελίδα 1 από 10

Ρολόι

Εορτολόγιο

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Έχουμε 1 επισκέπτης συνδεδεμένους