Καλώς ήλθατε

 

Για την Ιστορία...

Η Κάλυμνος έχει μεγάλη πνευματική παράδοση.

Το  σχολικό έτος 1958-1959 ιδρύθηκε η Βουβάλειος Τεχνική Σχολή Καλύμνου που λειτούργησε σαν Κατώτερη Τεχνική

Σχολή. Το σχολικό έτος 1982-1983 καταργούνται οι κατώτερες τεχνικές σχολές και ιδρύονται οι Μέσες Τεχνικές Σχολές

και τα Τεχνικά Λύκεια.Έτσι και η Βουβάλειος Τεχνική Σχολή λειτουργεί σαν Μέση Σχολή ,διετούς  φοίτησης  με δύο

τμήματα :το Μηχανολογικό και το Ηλεκτρολογικό .   


Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 06 Φεβρουάριος 2015 23:34 Περισσότερα...
 

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

E-mail Εκτύπωση PDF

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS+/ ΔΡΑΣΗ ΚΑ2

 

Ιστορικό

Το 1ο ΓΕ.Λ. Καλύμνου, αποδεχόμενο πρόσκληση συνεργασίας από πέντε ευρωπαϊκά σχολεία υπέβαλε τον Απρίλιο του 2014 αίτηση στα πλαίσια της δράσης ΚΑ2- «Συνεργασία για καινοτομία και ανταλλαγή καλών πρακτικών στον τομέα της Σχολικής Εκπαίδευσης» - «Στρατηγικές συμπράξεις αποκλειστικά μεταξύ σχολείων».

Τον Σεπτέμβριο ανακοινώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η αίτησή με κωδικό 2014-1-UK01-KA201-000046_6 και τίτλο «Innovative Digital European Active Learning (i-DEAL)», στην οποία το σχολείο συμμετέχει ως εταίρος εγκρίθηκε για επιχορήγηση.

Τον Οκτώβριο υπογράφηκε η σύμβαση επιχορήγησης μεταξύ του Νικηφορείου 1ου ΓΕ.Λ. Καλύμνου και του Ι.Κ.Υ.

 

Το έργο i-DEAL

Το έργο φέρει τον τίτλο i-DEAL που συνιστά ακρωνύμιο των λέξεων: I: Innovative = καινοτόμος, D: Digital = ψηφιακή, E: European = ευρωπαϊκή, A: Active = ενεργός, L: Learning = μάθηση. Φιλοδοξία του προγράμματος είναι μαθητές και εκπαιδευτικοί να εξοικειωθούν (περισσότερο) με τις νέες τεχνολογίες, οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται σε μεγαλύτερο βαθμό για τη διενέργεια του μαθήματος.

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 06 Φεβρουάριος 2015 23:50 Περισσότερα...
 

ERASMUS Ευρωπαικό Πρόγραμμα

E-mail Εκτύπωση PDF

Το γνωστό σε όλους ευρωπαϊκό πρόγραμμα Comenius μετεξελίχθηκε και εντάχθηκε στο πρόγραμμαErasmus+. Πλέον το συγκεκριμένο πρόγραμμα περιλαμβάνει όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης ενώ δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενδοϋπηρεσιακή κατάρτιση των εκπαιδευτικών. Ως εκ τούτου, τα κονδύλια που αναλογούν στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχουν περιοριστεί σε σχέση με το παρελθόν και οι επιτυχείς αιτήσεις είναι κατά πολύ μειωμένες. Συγκεκριμένα, μόλις το 24% των αιτήσεων από όλα τα σχολεία της Ευρώπης έτυχαν έγκρισης και οικονομικής επιχορήγησης.
Ένα από αυτά τα σχολεία είναι το Νικηφόρειο 1ο ΓΕ.Λ. Καλύμνου

Τελευταία Ενημέρωση στις Παρασκευή, 06 Φεβρουάριος 2015 23:20 Περισσότερα...
 


Σελίδα 8 από 8

Ρολόι

Εορτολόγιο

Συνδεδεμένοι Χρήστες

Έχουμε 8 επισκέπτες συνδεδεμένους